Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Regionálna prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov dospelých

Regionálna postupová prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín,

sólistov spevákov a inštrumentalistov

 

Organizátor:               Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Termín konania:         13. 4. 2019

Miesto konania:          Dom kultúry ŽSR vo Zvolene

 

poslanie súťaže

 1. aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k vyhľadávaniu, spracovávaniu a interpretácii hudobného materiálu s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska
 2. podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti
 3. umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných

štruktúra súťaže

 1. Súťaž má postupový charakter. Z regionálnych súťaží postupujú do krajských kôl víťazi jednotlivých kategórií. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe odporúčania príslušných porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajských kôl.
 2. Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným uceleným javiskovým výstupom v stanovenom časovom limite.
 3. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia čerpajú hudobný folklórny materiál.
 4. Do regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia. Ak sa v mieste pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, prihlásia sa do regionálneho kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

kategória ľudové hudby

počet členov: 3 – 8

trvanie výstupu: 3 – 5 min.

Nástrojové zloženie musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t. j. husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza interpretovaný hudobný materiál. Hra z nôt nie je povolená.

Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad sláčikové hudby s malou basou, citarové kapely, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou a pod.

 

kategória spevácke skupiny

počet členov: 3 – 12

trvanie výstupu: 3 – 5 min.

Pre spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby.

 

kategória sólisti speváci, spevácke duá

počet členov: 1 – 2

trvanie výstupu: 3 – 5 min.

Pre sólistov spevákov alebo spevácke duá je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby.

 

kategória sólisti inštrumentalisti

počet členov: 1

trvanie výstupu: 3 – 5 min.

Hudobný nástroj inštrumentalistu musí patriť do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska a musí primárne spĺňať melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, atď.). Inštrumentalista môže spievať, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. V rámci jedného súťažného čísla môže inštrumentalista hrať iba na jednom hudobnom nástroji. Hudobný sprievod inštrumentalistu nie je povolený.

 

vek účastníkov

V roku konania celoštátneho kola súťaže musí mať súťažiaci minimálny vek 16 rokov.

 

kritériá hodnotenia

Odborná porota hodnotí:

 1. repertoár (výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam)
 2. dramaturgickú výstavbu súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná lokálna, minimálne regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla).
 3. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu (lokálneho, regionálneho)
 4. spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov
 5. technickú úroveň súťažiacich
 6. pri spevákoch kvalitu hlasov (farba, rozsah), súzvuk skupinového spevu a intonáciu
 7. celkový prejav

Odporúča sa interpretovať hudobný materiál toho regiónu, z ktorého interpret pochádza.

Do súťaže sa účinkujúci prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Záväzné prihlášky posielajte najneskôr do 4. apríla 2019. Záujemci prihlásení po uvedenom termíne nebudú do súťažnej prehliadky zaradení!


 

webygroup

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár


6266937

Úvodná stránka