Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Metodický seminár ZPOZ

Podpolianske osvetové stredisko – úsek výchovy, vzdelávania a umeleckého slova

Vás pozýva na metodický seminár

„Obrady v živote človeka”.

Seminár sa uskutoční s podporou Fondu na podporu umenia v dňoch 04.–05.05.2017 v penzióne ANKA, Školská 2000/2, 962 05  Hriňová.

Metodický seminár je určený pre aktívnych členov Združenia ZPOZ Človek človeku v SR regiónu Detva, Krupina a Zvolen.

Cieľom metodického seminára je získať nové poznatky v oblasti spoločenského protokolu, umeleckého slova a hudby pri príprave obradov.

 

Program a obsah metodického seminára

04.05.2017 (štvrtok)

8:30 – 9:00      registrácia účastníkov

9:00 – 9:15      otvorenie

9:15 – 12:15    „Spoločenská etiketa a jej využívanie v každodennom živote“

                         doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. 

                         Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

                         Oddelenie regionálneho rozvoja a verejnej správy
                         Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

12:30 – 13:30  obed

14:00 – 17:00    „Hodnota umeleckého slova v obrade“

                           Mgr. art. Janka Fedešová, ArtD.

                           prodekanka pre umenie, vedu, výskum a medzinárodné vzťahy na Fakulte  

                           dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici,

                           pedagóg na FDU AU  a Konzervatóriu J. L. Bellu v BB, moderátorka TV LUX

                            

17:00 – 18:00    večera

18:00                  diskusia

 

05.05.2017 (piatok)

8:00 – 9:00         raňajky

9:00 – 12:00       „Tvorivé kompozično-interpretačné postupy pri práci s hudobným 

                            materiálom“

                            Mgr. et  Mgr. art. Peter Špilák, PhD.

                            Akadémia umení, Banská Bystrica - vedúci katedry kompozície a dirigovania    

                            zboru, prodekan pre vzdelávaciu činnosť, rozvoj a zahraničné styky                    

12:00 – 13:00      obed

13:00                   záver

  

Požiadavky:

Priniesť svoje vlastné skladby.

 

Organizačné pokyny

Účastnícky poplatok za vzdelávanie je 10 €/účastník. Poplatok je potrebné zaplatiť na účet Podpolianskeho osvetového strediska IBAN: SK07 8180 0000 0070 0039 6350, uviesť poznámku (meno a obec/mesto), najneskôr do 21. 04. 2017. Pri registrácii je potrebné priniesť potvrdenie o uhradení účastníckeho poplatku.

Pre účastníkov je zabezpečené stravovanie, ubytovanie a občerstvenie. Cestovné náklady a vložné hradí vysielajúca organizácia.

Záväznú prihlášku pošlite obratom (najneskôr do 21.04.2017) na e-mailovú adresu: katarina.stankova@osvetazvolen.sk. Počet je limitovaný na 30 osôb.

logo FPU

 

                                             Podujatie z verejných zdrojov podporil


 

webygroup

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

podrobný kalendár


5207004

Úvodná stránka