Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Metodický seminár ZPOZ

BBSK - Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Vás pozýva na metodický seminár

logo

 

Obrady v živote človeka III.

16. - 17. mája 2019,  Penzión ANKA, Školská 2000/2, Hriňová

 

Cieľom metodického seminára je získať nové poznatky v oblasti spoločenského protokolu, umeleckého slova a hudby pri príprave občianskych obradov.

 

16.05.2019 (štvrtok)

 

8.30 hod.         registrácia účastníkov

9.00 hod.         otvorenie

9.15 hod.         KOMUNIKÁCIA v každodennom živote

                      PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

                      Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - katedra žurnalistiky

12.30 hod.       obed

14.00 hod.       Špecifiká prejavu v praxi

                      Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

                      Akadémia umení, Banská Bystrica - pedagóg

17.00 hod.       večera

18.00 hod.       diskusia

 

17.05.2019 (piatok)

 

8.00 hod.         raňajky

9.00 hod.         Rozvoj hudobnej tvorivosti prostredníctvom jednoduchých  kompozičných

                        postupov

                      Mgr. et  Mgr. art. Peter Špilák, PhD.

                      Akadémia umení, Banská Bystrica - vedúci katedry kompozície a dirigovania zboru,

                      prodekan pre vzdelávaciu činnosť, rozvoj a zahraničné styky

12.00 hod.       obed

13.00 hod.       záver

logo FPU

 

                                             Podujatie z verejných zdrojov podporil

 

 

KOMUNIKÁCIA v každodennom živote

PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

 

Seminár je zameraný na rôzne formy komunikácie, s ktorými je človek v súčasnosti konfrontovaný. Priblíži špecifické znaky verbálnej komunikácie (prostredníctvom slov), ale aj rôzne podoby neverbálnej komunikácie (gestá, mimika, pohyby, očný kontakt atď.). Prostredníctvom zaujímavých cvičení a úloh sa účastníci naučia rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v osobnej i pracovnej sfére, oboznámia sa so špecifikami písaného i hovoreného slova. Cieľom seminára je zároveň odbúrať prekážky, ktoré nám môžu brániť v komunikácii s inými ľuďmi.

 

Špecifiká prejavu v praxi

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Seminár sa  zaoberá:

-  špecifikami verejného prejavu

- verbálnou a neverbálnou stránkou prejavu.

- vplyv zložiek prejavu na jeho výsledný  tvar

Seminár  má  dve časti. V prvej  sa budeme zaoberať vplyvom jednotlivých zložiek verejného prejavu na jeho výsledný tvar.  Pomenujeme špecifiká, ktoré sa dajú pomocou cvičení rozvíjať.  Druhá časť je zameraná na priamy rozvoj  individuality jednotlivca vo verejnom prejave. Rozvoj  komunikačných schopností. Sebareflexia, ako východisko úspechu v komunikačnom procese.  Praktické cvičenia, ukážky, sebareflexívne hodnotenie, analýza prejavov.

 

Rozvoj hudobnej tvorivosti prostredníctvom jednoduchých kompozičných postupov

Mgr. et  Mgr. art. Peter Špilák, PhD.

 

Prednáška je zameraná na elementárnu kompozičnú prácu s rôznou hudobnou matériou. Prostredníctvom rôznych jednoduchých kompozičných postupov sa aktívni uchádzači oboznámia s tvorbou melodiky, rytmiky, ako aj s dôležitými aspektami pri spojení hudby a slova. V neposlednom rade prostredníctvom týchto činností dochádza k rozvíjaniu hudobnej tvorivosti, ktorá sa odzrkadlí v schopnosti samostatne vytvoriť jednoduchú pieseň.

 

Organizačné pokyny

Účastnícky poplatok za vzdelávanie je 10 €/účastník. Poplatok je potrebné zaplatiť na účet Podpolianskeho osvetového strediska IBAN: SK07 8180 0000 0070 0039 6350, uviesť poznámku (meno a obec/mesto), najneskôr do 03.05.2019. Pri registrácii je potrebné priniesť potvrdenie o uhradení účastníckeho poplatku.       

Pre účastníkov je zabezpečené stravovanie, ubytovanie a občerstvenie. Cestovné náklady a účastnícky poplatok hradí vysielajúca organizácia.

Záväznú prihlášku pošlite obratom (najneskôr do 03.05.2019)

na e-mailovú adresu: marianna.krahulcova@osvetazvolen.sk. Počet je limitovaný.

 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


6271502

Úvodná stránka