Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Metodický seminár ZPOZ

Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Vás pozýva na metodický seminár

logo

 

Obrady v živote človeka II.

3. - 4. mája 2018,  Penzión ANKA, Školská 2000/2, Hriňová

 

Cieľom metodického seminára je získať nové poznatky v oblasti spoločenského protokolu, umeleckého slova a hudby pri príprave občianskych obradov. Je určený pre aktívnych členov Združenia ZPOZ Človek človeku v SR z regiónu Detva, Krupina a Zvolen.

 

Program

 

3. máj 2018 (štvrtok)

  8.30 hod.     registrácia účastníkov

  9.00 hod.     otvorenie

  9.15 hod.     Spoločenská etiketa a jej prítomnosť v každodennom živote

                     PhDr. Jitka Rožňová, PhD.

                     Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

12.30 hod.      obed

14.00 hod.      Rozvoj hudobnej tvorivosti prostredníctvom jednoduchých

                     kompozičných postupov

                     Mgr. et  Mgr. art. Peter Špilák, PhD.

                     vedúci katedry kompozície a dirigovania zboru, prodekan pre vzdelávaciu činnosť,

                     rozvoj a zahraničné styky - Akadémia umení v Banskej Bystrici

17.00 hod.      večera

18.00 hod.      diskusia

 

4. máj 2018 (piatok)

  8.00 hod.      raňajky

  9.00 hod.      Hlas, slovo a reč

                      Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

                      Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene, Akadémia umení v Banskej Bystrici

12.00 hod.      obed

 

Spoločenská etiketa a jej prítomnosť v každodennom živote

PhDr. Jitka Rožňová, PhD.

Prednáška je zameraná na teoretické a praktické využitie pravidiel spoločenského správania v každodennom (osobnom i pracovnom) živote. V prvej časti budú vysvetlené elementárne východiskové pojmy, úlohy, podoby a sféry vplyvu etikety v 21. storočí, v druhej časti vybrané kapitoly z etikety, ako aj podoby jej zastúpenia v praxi. Prednáška bude orientovaná aj na pravidlá verbálnej i neverbálnej komunikácie (mimika, gestá atď.) a budeme hľadať odpovede na kľúčové otázky: kto je z hľadiska etikety spoločensky významná a  menej významná osoba, ako (ne)komunikovať na verejnosti, aké najčastejšie prehrešky proti pravidlám spoločenského správania v súčasnosti pretrvávajú, ako sa im vyhnúť a pod. Nebudú chýbať ani cvičenia zamerané na rozvoj prezentačných zručností, či audiovizuálne ukážky objasňujúce uplatňovanie zásad etikety v konkrétnych situáciách.

 

Rozvoj hudobnej tvorivosti prostredníctvom jednoduchých kompozičných postupov

Mgr. et  Mgr. art. Peter Špilák, PhD.

Prednáška je zameraná na elementárnu kompozičnú prácu s rozmanitou hudobnou matériou. Prostredníctvom rôznych jednoduchých kompozičných postupov sa aktívni uchádzači oboznámia s tvorbou melodiky, rytmiky, ako aj s dôležitými aspektmi pri spojení hudby a slova. V neposlednom rade prostredníctvom týchto činností dochádza k rozvíjaniu hudobnej tvorivosti, ktorá sa odzrkadlí v schopnosti samostatne vytvoriť jednoduchú pieseň.

 

Hlas, slovo a reč

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Prednáška je upriamená na výrazové prostriedky pri práci so slovom vo verejnom prejave, na slovo ako nositeľa významu, prácu so slovom a jeho významovými rovinami, na techniku hlasového prejavu s dôrazom na rozvoj fonácie (vzniku hlasu) a artikulácie. Ďalej  je orientovaná na získanie základných teoretických vedomostí a praktické zručnosti formou cvičení, ktoré majú priamy vplyv na rozvoj hlasového a rečového prejavu. Súčasťou budú predovšetkým praktické cvičenia, ktoré môže účastník využiť priamo vo svojej profesii.

 

Organizačné pokyny

Účastnícky poplatok za vzdelávanie je 10 €. Poplatok je potrebné zaplatiť na účet Podpolianskeho osvetového strediska IBAN: SK07 8180 0000 0070 0039 6350, uviesť poznámku (meno a obec/mesto) najneskôr do 20. 04. 2018. Pri registrácii je potrebné priniesť potvrdenie o uhradení účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok zahŕňa: stravovanie, ubytovanie a občerstvenie.

Záväznú prihlášku pošlite obratom (najneskôr do 20.04.2018) na e-mailovú adresu: katarina.spaldonova@osvetazvolen.sk.

logo FPU

 

                                             Podujatie z verejných zdrojov podporil


 

webygroup

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

podrobný kalendár


5787999

Úvodná stránka