Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Divadelné dni Podpoľania a Hontu

Divadelné slávnosti Podpoľania a Hontu

Regionálna súťažná prehliadka amatérskeho a činoherného divadla a divadla mladých


PROPOZÍCIE
 

Organizátor podujatia: Podpolianske osvetové stredisko
Termín: 6.4. 2019
Miesto: DK ŽSR Zvolen
 

Základná charakteristika
Podpolianske osvetové stredisko organizuje Regionálnu súťažnú prehliadku amatérskeho a činoherného divadla a divadla mladých. Súťažia v nej ochotnícke divadelné súbory z okresov Detva, Krupina a Zvolen. Odborná porota nominuje víťaza regionálneho kola a odporučí súbor na postup do krajského kola súťaže. Postupujúci bude reprezentovať ochotníckych divadelníkov na krajskej prehliadke.

Poslanie súťaže a prehliadky
Regionálna postupová súťažná prehliadka  amatérskeho divadla je koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov dospelých, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum. Prehliadka vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov. Cieľom projektu je povzbudiť členov neprofesionálnych divadelných súborov k ďalšej činnosti a poskytnúť im priestor na prezentovanie sa, ako i na konfrontáciu jednotlivých prístupov v amatérskom divadle.

Organizačné zabezpečenie súťaže
Prvý, základný regionálny stupeň organizuje Podpolianske osvetové stredisko dňa  6.4.2019 vo Zvolene. Víťaz postupuje do krajského kola. Krajské stupne súťaže organizujú vybrané osvetové strediská.

Podmienky účasti v súťaži
Súťaž je viacstupňová, môže sa na nej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne divadelné kolektívy, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných inštitúciách a na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMU a AU.

V súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktoré:

 • uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.);
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t. j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu, alebo stelesňuje postavu;
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.

Súťažné kategórie

I. Prúdy súčasného divadla
Klasické a moderné inscenačné prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva. Otvorená dramaturgia, pohybové divadlo, multimediálne divadlo, bábkové divadlo.
 

II. Prúdy tradičného divadla
Tradičné ochotnícke inscenačné prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva. Divadlo nadväzujúce na ochotnícku tradíciu a inscenačné dedičstvo: tradičná ochotnícka divadelná tvorba. Divadlo vychádzajúce z tradičných ľudových inscenačných postupov (ľudové zvykoslovie, scénografia, atď.)

III. Divadlo mladých, súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov (vek členov ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný).

Spôsob hodnotenia súťaže

 1. Organizátor súťaže zostavuje na objektívne hodnotenie súťažiacich odbornú porotu zloženú z 3 – 5 členov.
 2. Pri zostavovaní odborných porôt organizátor súťaže dbá na objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nesmú byť tvorcovia, ktorí majú svoj súbor alebo inscenáciu v súťaži.
 3. Organizátor zabezpečí pre členov odbornej poroty možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu prácu zabezpečením textov pred začiatkom súťaže. Vzdelávacia časť s rozborovým seminárom je neoddeliteľnou súčasťou podujatia.
 4. Organizátori súťaží a prehliadok udeľujú súťažiacim spravidla diplomy na základe návrhu odbornej poroty.

Spôsob výberu do regionálneho kola

Záväznú prihlášku na Regionálnu súťažnú prehliadku amatérskeho a činoherného divadla a divadla mladých je potrebné zaslať elektronicky na adresy:

marianna.krahulcova@osvetazvolen.sk

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/  do 15.3.2019.

 

K prihláške je potrebné priložiť:
              - osoby a obsadenie, vrátane údajov o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby, a pod.

- textovú predlohu inscenácie, slovo o súbore

- fotografie z inscenácie použiteľné pre tlač a propagáciu

- technické požiadavky na organizátora

 

Práva a povinnosti súťažiacich

 1. Súbor prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.
 2. Hlavným kritériom hodnotenia je celková úroveň a umelecká kvalita inscenačného tvaru.
 3. Najúspešnejšie súbory z regionálnej postupovej súťažnej prehliadky navrhuje odborná porota na krajskú prehliadku
   

Na základe celoštátnych propozícií spracovala:

Marianna Krahulcová

Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad 1, 960 26 Zvolen

Tel.: 045/533 16 59

mail: marianna.krahulcova@osvetazvolen.sk


 

webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


6394736

Úvodná stránka