Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

XXXIII. ročník Štúrov Zvolen – celoslovenská súťaž v rétorike

XXXIII. ŠTÚROV ZVOLEN

celoslovenská súťaž v rétorike

ilustračný obrázok

Termín a miesto konania

04. - 05. 06. 2019,  Dom kultúry ŽSR Zvolen

 

Výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách:

I. kategória

1. miesto:  Ivan ŠKORPIL, ZŠ, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou

2. miesto:  Andrea KUBÁŇOVÁ, Gymnázium, Kukučínova 4329/1, Poprad

3. miesto:  Alžbeta PIŇKOVÁ, ZŠ J. Švermu, Humenné

 

Cena primátorky mesta Zvolen:  Branislav JUHÁS, Súkromná ZŠ Dotyk, Ružomberok.

 

II. kategória

1. miesto:   Kristína BOROŠOVÁ, ZŠ, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

2. miesto:   Karin PETRUŇOVÁ, ZŠ, J.Švermu 6, Michalovce

3. miesto:   Radoslav MADLEŇÁK, ZŠ s MŠ, Lokca

 

Cena Krajskej knižnice Ľ. Štúra Zvolen: Jakub Sebastián BARIAK, ZŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen

 

III. kategória

1. miesto:   Sofia Sára KVAKOVÁ, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

2. miesto:   Pavlína HANZOVÁ,  Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

3. miesto:   Matúš GOLIAN, SOŠ pedagogická, Lučenec

 

Cena POS :   Michaela MRŠTINOVÁ, ESŠ - Evanjelické gymnázium, Liptovský Mikuláš

Cena Matice slovenskej :   Adrián MEČIAR, Piaristické gymnázium F. Hanáka, Prievidza

 

Kritériá hodnotenia súťažiacich

I. kategória

 

1. Hodnotí sa ústny súvislý jazykový prejav zo stránky obsahu a formy

a/ obsahová správnosť, zrozumiteľnosť, výstižnosť a pravdivosť

b/ myšlienková nadväznosť

c/ výrazová súvislosť, ucelenosť

d/ gramatická presnosť a správnosť výrazov

e/ výslovnosť, prízvuk, dôraz, intonácia, tempo

f/ celkové vystupovanie /neverbálna komunikácia/.

2. Druh reprodukcie

a/ podrobná: žiak/žiačka reprodukuje vzor, pričom dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu.

    Ide o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii.

b/ stručná: žiak/žiačka musí odlišovať hlavné od vedľajšieho, zostručňovanie je spojené

    so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu

c/ voľná: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami,

    využíva primeranú slovnú a vetnú synonymiu

d/ kombinovaná: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďuje citácie.

3. Dodržanie časového limitu.

4. Spôsob vlastného uvedenia textu.

5. Jednoznačné vypointovanie konca príbehu.

 

Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov

II. a III.  kategória

1. Obsah a kompozícia 

a/ originalita spracovania témy

b/ dodržanie myšlienkovej línie k pointe (logická nadväznosť textu)

c/ presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov

   (rečnícka  otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia  atď.).

2. Prednes

a) prozodické vlastnosti, intonácia (zmeny tempa a intenzity hlasu, melódia, pauza, dôraz)

b) spisovná výslovnosť, artikulácia, práca s dychom.

3. Celkový dojem

a) vzhľad a úprava zovňajšku

b) postoj, kontakt s publikom

c) mimika, gestikulácia.


 

webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


6394750

Úvodná stránka