Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Detský hudobný festival

Detský hudobný festival 2018

 

Regionálna prehliadka detských speváckych skupín,

detských ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov

ilustračný obrázok

 

Organizátor:             Podpolianske osvetové stredisko

Spoluorganizátor:    Obec Dobrá Niva

Termín konania:       24. 03. 2018

Miesto konania:       Kultúrny dom v Dobrej Nive

 

poslanie prehliadky

 • podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti
 • ým hudbám a spevákom umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných   
 • poskytnúť priestor pre vzájomnú konfrontáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov  s členmi odbornej poroty
 • ktivizovať členov a vedúcich hudobných zložiek folklórnych kolektívov k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska         

 

podmienky prehliadky 

 • činkujúci sa môžu prezentovať len jedným uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite:

 

  I. kategória - sólisti inštrumentalisti           1 člen                         3 - 4 min.

 II. kategória - ľudové hudby                    3 - 8 členov                 3 - 5 min.

III. kategória - sólisti speváci                     1 - 2  členovia              3 - 5 min.

IV. kategória - spevácke skupiny                3 - 12 členov               3 - 5 min.

 

 • V  I. kategórii súťažia hráči na ľudových nástrojoch samostatne používaných  (napr.  píšťalka, fujara, okarína, drumbľa, gajdy, heligónka...). Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Inštrumentalista účinkuje sám, hudobný sprievod nie je povolený.
 • V II. kategórii musí nástrojové zloženie kapely obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, to sú husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza spracovanie hudobného materiálu.
 • Počas súťažného vystúpenia je zakázaná hra z nôt!
 • V mesiaci konania regionálneho kola festivalu môžu mať všetci účinkujúci maximálne 15 rokov, to znamená, že v mesiaci konania súťaže nesmú dosiahnuť 16. rok života. Výnimka platí pre hráčov na kontrabase a viole (kontráši), ktorí môžu mať v mesiaci konania festivalu maximálne 18 rokov.
 • Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá musí súčasne súťažiť  v  II. kategórii.

 

kritériá  hodnotenia

 • výber piesní
 • dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov
 • súhra, súznenie hlasov, technická vyspelosť,javiskový prejav
 • čná kvalita a hlasová kultúra spevákov, citová a výrazová kvalita speváckeho prejavu
 • interpretačná technika hry, originalita
 • kladne sa hodnotí spev pri hrena nástroji alebo striedanie týchto dvoch činností
 • úprava hudobného materiálu

 

Záväzné prihlášky posielajte najneskôr do 12. marca 2018 na adresu:

Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad č. 1, 960 26 Zvolen

 

Prihlásiť sa môžete aj na e-mailovej adrese: andrea.jagerova@osvetazvolen.sk

alebo  na tel. č.: 045/5331659.

Záujemci prihlásení po uvedenom termíne nebudú do súťažnej prehliadky zaradení!

 


 

webygroup

dnes je: 21.1.2018

meniny má: Vincent

podrobný kalendár


5088646

Úvodná stránka