Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Šaffova ostroha

Šaffova ostroha (foto Peter Berčík)

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Šaffova ostroha 2017

Protokol o výsledkoch krajskej prehliadky a nominácii na celoštátnu prehliadku

 

Kraj:                                    Banskobystrický a Žilinský

Miesto konania:                   DK ŽSR vo Zvolene

Termín:                               18. 03. 2017

Organizátor:                       Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

 

Členovia odbornej poroty:

Miroslava Palanová, Simona Dikasová, Martin Urban, Jaroslav Stráňavský, Vanda Golianová

 

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie na krajskej prehliadke navrhla:

 

v kategórii A

Zlaté pásmo s postupom do celoštátneho kola:

Danielovi Gášparovi z Fiľakova

 

v kategórii B

Zlaté pásmo s postupom do celoštátneho kola:

Márkovi Krajcsovi a Friderike Györgyovej z Fiľakova

 

Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola:

Štefanovi Chmelickému a Daniele Srnankovej

 

v kategórii D

Zlaté pásmo s postupom do celoštátneho kola:

Martinovi Brezňanovi a Terézii Ševčíkovej z Liptovských Sliačov

Dánielovi Vargovi a Angelike Barnovej z Fiľakova

 

Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola:

Martinovi Donovalovi a Kamile Pompurovej z Banskej Bystrice

Nikolasovi Molnárovi a Bernadette Csomorovej z Fiľakova

 

Vypracovala: PhDr. Andrea Jágerová

Zvolen, 21. 03. 2017   

          

Šaffova ostroha 2017

Krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

 

termín: 18. 3. 2017

miesto: Dom kultúry ŽSR Zvolen (Sokolská 69)

 

poslanie súťaže

1. podnietiť interpretov a tanečných pedagógov v oblasti ľudového tanca k vyhľadávaniu,

    poznaniu a osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí (forma tanca, štruktúra tanca,

    štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov)

2. prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými

    hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva

 

zásady a priebeh súťaže

Súťaž je postupová. Z krajského kola môže za každú kategóriu postúpiť na celoštátnu úroveň jeden súťažný výkon. Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Rovnako vo výnimočných prípadoch môže organizátor postupovej súťaže na základe odporúčania členov odbornej poroty pozvať na celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajského kola.

 

podmienky súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť tanečníci, ktorí v roku konania súťaže dovŕšili 10 rokov a sú občanmi Slovenskej republiky alebo sú držiteľmi štatútu Slováka žijúceho v zahraničí. Súťažiť môžu: sólista, sólistka, tanečný pár alebo trojica, pokiaľ to príslušný tanec vyžaduje. Dĺžka súťažného vystúpenia:  2–4 minúty. Tanečný materiál musí byť z územia Slovenskej republiky a presahujúcich hraničných regiónov, ako aj z území historicky obývaných slovenskými komunitami v zahraničí.

 

ŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

kategória A  (A1 sólisti, A2 páry alebo trojice) – tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností

Súťažiaci tejto kategórie musia absolvovať dve súťažné časti:

  • povinná časť –  interpretácia tanca vybraného vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže.

V roku 2017 je pre kategóriu A1 (sólisti tanečníci) povinným tancom tanec Juraja Šaffu (odkaz na záznam tanca je zverejnený na webovej stránke NOC).

V roku 2017 je pre kategóriu A2 (páry alebo trojice) povinným tancom čardáš podľa Juraja Šaffu a Gizely Frenovej (odkaz na záznam je zverejnený na webovej stránke NOC).

 

  • voliteľčasť – interpretácia súťažiacim vybraného typu tanca z vybranej lokality.

Súťažiaci v kategórii A sú povinní zaslať videozáznam pramenného tanečného materiálu organizátorovi krajskej súťaže najneskôr 2 týždne pred termínom krajskej súťaže.

 

Súťažiacim v kategórii A vyhlasovateľ a odborný garant súťaže odporúča použiť lokálny variant tradičného odevu vybranej lokality, nakoľko čiastočne determinuje tanečný štýl.

 

kategória B – tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu či regionálnu tanečnú tradíciu Súťažiaci tejto kategórie sú povinní zaslať informácie o zdroji naštudovania tanca (údaje o nositeľovi, od ktorého sa daný tanec učili, názov tanca, opis tanca, príležitosť, pri ktorej sa tancoval, záznam, v prípade, že je dostupný).

 

kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov

Tanečníci tejto kategórie môžu interpretovať ľubovoľne zvolený typ tanca z vybranej lokality.

 

kategória N – nositelia ľudových tanečných tradícií (nesúťažná kategória)

Tanečníci v tejto kategórii môžu interpretovať vybraný typ tanca z vybranej lokality.

 

Na súťaži sa môžu vo vybranej kategórii zúčastniť i tanečníci zo Zlatého fondu.

 

hudobný sprievod môžu tvoriť

sólisti inštrumentalisti (akordeón, heligónka, gajdica, gajdy a pod.)

ľudová hudba

zvukový nosič CD

Hudobný sprievod každého súťažiaceho musí vopred schváliť organizátor.

 

hodnotenie súťaže a ocenenie

Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného či bronzového pásma. Najlepším interpretom v jednotlivých kategóriách bude udelený titul laureáta.

 

kritériá hodnotenia

a) objavnosť tanečného materiálu

b) rešpektovanie zákonitostí daného typu tanca (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov)

c) vhodný výber hudobného repertoáru viazaného k danému typu tanca

d) štýlové, technické a výrazové zvládnutie daného typu tanca

e) celkový dojem


 

webygroup

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

podrobný kalendár


5003465

Úvodná stránka