Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Šaffova ostroha

Šaffova ostroha

Krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci pre Banskobystrický a Žilinský kraj

 

organizátor: Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

termín:        13. 4. 2019

miesto:        Dom kultúry ŽSR Zvolen (Sokolská 69)

 

poslanie súťaže

  1. podnietiť interpretov a tanečných pedagógov v oblasti ľudového tanca k vyhľadávaniu, poznaniu a osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov)
  2. prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva

zásady a priebeh súťaže

Súťaž je postupová. Z krajského kola môže za každú kategóriu postúpiť na celoštátnu úroveň jeden súťažný výkon. Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Rovnako vo výnimočných prípadoch môže organizátor postupovej súťaže na základe odporúčania členov odbornej poroty pozvať na celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajského kola.

 

podmienky súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť tanečníci, ktorí v roku konania súťaže dovŕšili 10 rokov a sú občanmi Slovenskej republiky alebo sú držiteľmi štatútu Slováka žijúceho v zahraničí. Súťažiť môže: sólista, sólistka, tanečný pár alebo  trojica, pokiaľ  to  príslušný  tanec  vyžaduje.  Dĺžka súťažného vystúpenia: 2 – 4 minúty. Tanečný materiál musí byť z územia Slovenskej republiky a presahujúcich hraničných regiónov, ako aj z území historicky obývaných slovenskými komunitami v zahraničí.

Do krajského kola súťaže sa môžete prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Súťažiaci postupujúci do krajského kola sa musia na celoštátnej súťaži prezentovať s tým istým súťažným vystúpením, ktoré uviedli v základnom stupni súťaže, v súťažnom vystúpení môže urobiť len úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty.

 

ŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

kategória A (A1 sólisti, A2 páry alebo trojice) – tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností

Súťažiaci tejto kategórie musia absolvovať dve súťažné časti:

  1. povinná časť –  interpretácia tanca vybraného vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže.

V roku 2019 sú pre kategóriu A1 povinným tancom rozkazovačky z Podpoľania (pre sólistov mužov) a odzemok z Podpoľania (pre sólistky ženy).

Pre kategóriu A2 (páry alebo trojice) je povinným tancom goralský (ozvodný, kresaný) zo Suchej Hory.

  1. voliteľčasť – interpretácia súťažiacim zvoleného typu tanca z vybranej lokality.

Súťažiaci v kategórii A sú povinní zaslať videozáznam pramenného tanečného materiálu organizátorovi najneskôr 2 týždne pred termínom krajskej súťaže.

 

kategória B – tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu či regionálnu tanečnú tradíciu

Súťažiaci tejto kategórie sú povinní zaslať informácie o zdroji naštudovania tanca (údaje o nositeľovi, od ktorého sa daný tanec učili, názov tanca, opis tanca, príležitosť, pri ktorej sa tancoval, záznam, v prípade, že je dostupný).

 

kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov

Tanečníci tejto kategórie môžu interpretovať ľubovoľne zvolený typ tanca z vybranej lokality.

 

kategória N – nositelia ľudových tanečných tradícií (nesúťažná kategória)

Tanečníci v tejto kategórii môžu interpretovať vybraný typ tanca z vybranej lokality.

 

Na súťaži sa môžu vo vybranej kategórii zúčastniť i tanečníci zo Zlatého fondu.

 

hudobný sprievod môžu tvoriť

sólisti inštrumentalisti (akordeón, heligónka, gajdica, gajdy a pod.)

ľudová hudba

zvukový nosič CD

Hudobný sprievod každého súťažiaceho musí vopred schváliť organizátor.

 

hodnotenie súťaže a ocenenie

Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného či bronzového pásma. Najlepším interpretom v jednotlivých kategóriách bude udelený titul laureáta.

 

kritériá hodnotenia

a) objavnosť tanečného materiálu

b) rešpektovanie zákonitostí vybraného typu tanca (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov)

c) vhodný výber hudobného repertoáru viazaného k tancu

d) štýlové, technické a výrazové zvládnutie typu tanca

e) celkový dojem

 

Záväzné prihlášky posielajte najneskôr do 4. 4. 2019. Záujemci prihlásení po uvedenom termíne nebudú do súťažnej prehliadky zaradení!


 

webygroup

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

podrobný kalendár


5787734

Úvodná stránka