Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Šaffova ostroha

Šaffova ostroha

Krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci pre Banskobystrický a Žilinský kraj

 

organizátor: Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

termín: 14. 4. 2018

miesto: Dom kultúry ŽSR Zvolen (Sokolská 69)

 

poslanie súťaže

1. podnietiť interpretov a tanečných pedagógov v oblasti ľudového tanca k vyhľadávaniu, poznaniu a osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov)

2.  prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva

 

zásady a priebeh súťaže

Súťaž je postupová. Z krajského kola môže za každú kategóriu postúpiť na celoštátnu úroveň jeden súťažný výkon. Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Rovnako vo výnimočných prípadoch môže organizátor postupovej súťaže na základe odporúčania členov odbornej poroty pozvať na celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajského kola.

 

podmienky súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť tanečníci, ktorí v roku konania súťaže dovŕšili 10 rokov a sú občanmi Slovenskej republiky alebo sú držiteľmi štatútu Slováka žijúceho v zahraničí. Súťažiť môžu: sólista, sólistka, tanečný pár  alebo trojica, pokiaľ to  príslušný  tanec vyžaduje. Dĺžka  súťažného vystúpenia: 2 – 4 minúty. Tanečný materiál musí byť z územia Slovenskej republiky a presahujúcich hraničných regiónov, ako aj z území historicky obývaných slovenskými komunitami v zahraničí.

 

ŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

 

kategória A  (A1 sólisti, A2 páry alebo trojice) – tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností

Súťažiaci tejto kategórie musia absolvovať dve súťažné časti:

  • povinná časť –  interpretácia tanca vybraného vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže.

V roku 2018 je pre kategóriu A1 povinným tancom odzemok z Breznianskych lazov (sólisti muži) a fľaškový zo Zámutova (sólistky ženy).

V roku 2018 je pre kategóriu A2 (páry alebo trojice) povinným tancom slovenčina a ukľakovaný čardáš z Veľkého Zálužia (odkaz na záznam je zverejnený na webovej stránke NOC).

  • voľčasť – interpretácia súťažiacim vybraného typu tanca z vybranej lokality.

Súťažiaci v kategórii A sú povinní zaslať videozáznam pramenného tanečného materiálu organizátorovi krajskej súťaže najneskôr 2 týždne pred termínom krajskej súťaže.

 

kategória B – tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu či regionálnu tanečnú tradíciu Súťažiaci tejto kategórie sú povinní zaslať informácie o zdroji naštudovania tanca (údaje o nositeľovi, od ktorého sa daný tanec učili, názov tanca, opis tanca, príležitosť, pri ktorej sa tancoval, záznam, v prípade, že je dostupný).

 

kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov

Tanečníci tejto kategórie môžu interpretovať ľubovoľne zvolený typ tanca z vybranej lokality.

 

kategória N – nositelia ľudových tanečných tradícií (nesúťažná kategória)

Tanečníci v tejto kategórii môžu interpretovať vybraný typ tanca z vybranej lokality.

 

Na súťaži sa môžu vo vybranej kategórii zúčastniť i tanečníci zo Zlatého fondu.

 

hudobný sprievod môžu tvoriť

sólisti inštrumentalisti (akordeón, heligónka, gajdica, gajdy a pod.)

ľudová hudba

zvukový nosič CD

Hudobný sprievod každého súťažiaceho musí vopred schváliť organizátor.

 

hodnotenie súťaže a ocenenie

Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného či bronzového pásma. Najlepším interpretom v jednotlivých kategóriách bude udelený titul laureáta.

 

kritériá hodnotenia

a) objavnosť tanečného materiálu

b) rešpektovanie zákonitostí daného typu tanca (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia

    motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov)

c) vhodný výber hudobného repertoáru viazaného k danému typu tanca

d) štýlové, technické a výrazové zvládnutie daného typu tanca

e) celkový dojem

 

Záväzné prihlášky posielajte najneskôr do 2. 4. 2018 na adresu:

Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad č. 1, 960 26 Zvolen.

Prihlásiť sa môžete aj na e-mailovej adrese: andrea.jagerova@osvetazvolen.sk

alebo na t. č. 045/5331659.

Záujemci prihlásení po uvedenom termíne nebudú do súťažnej prehliadky zaradení!


 

webygroup

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

podrobný kalendár


5599920

Úvodná stránka