Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

64. Hviezdoslavov Kubín 2018 - regionálna súťaž v prednese poézie a prózy IV. kategória

64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

VÍŤAZI REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

IV. kategória

Organizátor:

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Termín a miesto konania:

10. apríl 2018, Zvolen – zámok

 

IV. kategória:

Poézia:

1. Miroslav IŠTVÁN, Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina – postup do krajského kola 

                                                                                Sládkovičova Radvaň B. Bystrica

2. Alžbeta BIALIKOVÁ, Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen

3. Silvia PSOTKOVÁ, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen

 

Próza:

1. Janka ĎURICOVÁ, Súkromné konzervatórium Pink Harmony Zvolen

                                - postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň B. Bystrica

2. Kristína ONDRISKOVÁ, Gymnázium A: Sládkoviča, Krupina

3. Ján SLÚKA, Súkromné konzervatórium Pink Harmony Zvolen

 

Kompletný organizačný poriadok celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy

 

64. Hviezdoslavov Kubín je na

http://www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin

(Národné  osvetové centrum - garant HK).

 

KRITÉRIA HODNOTENIA:

V kategórii umeleckého prednesu súťaže jednotlivcov:

 

Dramaturgická príprava predlohy

 • vhodnosť výberu textu podľa veku a typu recitátora,
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,
 • originalita a objavnosť predlohy,
 • správne pochopenie obsahu a zmyslu textu,
 • rozbor, členenie a úprava predlohy,
 • vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu,
 • aktuálny výklad recitovaného textu;

 

Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora

 • schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora,
 • schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu,
 • hlasová a rečová technika recitátora,
 • originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania,
 • tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami,
 • funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov,
 • výstavba, gradácia a pointovanie prednesu,
 • miera rozumovej a citovej účasti na prednese;

 

Pôsobivosť prednesu na poslucháča

 • zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním,
 • presvedčivosť interpretácie,
 • pôsobenie recitátora ako osobnosti,
 • originálnosť recitátora a jeho výkonu.

 

webygroup

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

podrobný kalendár


5511269

Úvodná stránka