Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

63. Hviezdoslavov Kubín 2017 - regionálna súťaž v prednese poézie a prózy I. – III. kategória

63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

Vyhodnotenie regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

 

I.  KATEGÓRIA

Poézia:

1. Barbora BALÁŽOVÁ, ZŠ Hrnčiarka 1, Zvolen  - postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň

2. Veronika MALČEKOVÁ, ZŠ s MŠ Krivec

3. Viktória BALOGHOVÁ, SŠ Dudince

 

Próza:

1. Jakub JELOK, SŠ Dudince - postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň

2. Katarína DVORSKÁ, ZŠ Jilemnického 1, Zvolen

3. Peter LEŠO, ZŠ Jilemnického 2. Zvolen

 

II. KATEGÓRIA

Poézia:

1. Magdaléna TURANSKÁ, ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen

    - postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň

2. Kristína KOVÁČOVÁ, ZŠ s MŠ Hontianske Nemce

3. Nikola KOSTURJAKOVÁ, ZŠ Sliač - Rybáre

 

Próza:

1. Jakub Sebastián BARJAK, ZŠ Hrnčiarska1, Zvolen

    -  postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň

2. Adela PAĽKOVÁ, ZŠ s MŠ Hriňová

3. Barbora ELIÁŠOVÁ, ZŠ Jilemnického 2, Zvolen

 

III. KATEGÓRIA

Poézia:

1. Romana BABICOVÁ, ZŠ s MŠ Hriňová -   postup do krajského kola  Sládkovičova Radvaň

2. Terézia GUTTENOVÁ, SŠ Dudince

3. Natália ČARDÁŠOVÁ, ZŠ s MŠ Senohrad

 

Próza:

1. Branislav BIBZA, ZŠ Jilemnického 2, Zvolen - postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň

2. Filip NOCIAR, ZŠ sv. Dominiak Savia, Zvolen

3. Timotej RUDÍK, ZŠ M. B. Funtíka, Očová

 

KATEGÓRIA: Detský recitačný kolektív

Divadelný krúžok ZDURNOVIE DETI, Hriňová - postup do krajského kola  Sládkovičova Radvaň

 

I. - III. kategória: umelecký prednes detí

  I. kategória:  žiaci 2. -  4. ročníka základných škôl (ZŠ),

 II. kategória:  žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií,

III. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a  2. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

 

Organizátor:

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

 

Termín a miesto konania:

4. apríla 2017 o 9.00 hod., CVČ Domino, Bela IV. č.1567/6 (Farkaška) Zvolen

 

Podmienky účasti:

Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. Súťažiaci prednesie  text naspamäť a predloží ho  hodnotiacej porote. Súťaž sa uskutoční osobitne  v kategórii poézia a osobitne  v kategórii próza.

 

Časový limit

pre I. a II. kategóriu:

– umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

– umelecký prednes prózy maximálne 6 minút,

 

pre III. kategóriu:

– umelecký prednes poézie maximálne 6 minút,

– umelecký prednes prózy maximálne 8 minút.

V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese.

 

Priebeh súťaže:

Podľa vlastného uváženia odporúčame uskutočniť školské/okresné kolá.

Regionálnej súťaže sa môžu zúčastniť víťazi školských/okresných kôl (max.traja v každej kategórii).

 

Hodnotenie súťaže:

Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže.

V okresoch, kde sa konajú okresné súťaže, prihlásia víťazov organizátori okresných kôl.

Víťazi regionálneho kola postúpia do krajskej súťaže Sládkovičova Radvaň.

 

Hodnotiace kritériá:

Dramaturgická príprava predlohy

 • vhodnosť výberu textu k veku a typu recitátora
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy
 • originalita a objavnosť predlohy
 • správne pochopenie obsahu a zmyslu textu
 • rozbor, členenie a úprava predlohy
 • vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu
 • aktuálny výklad recitovaného textu

 

Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora

 • schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora
 • schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu
 • hlasová a rečová technika recitátora
 • originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania
 • tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami
 • funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov
 • výstavba, gradácia a pointovanie prednesu
 • miera rozumovej a citovej účasti na prednese

 

Pôsobivosť prednesu na poslucháča

 • zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním
 • presvedčivosť interpretácie
 • pôsobenie recitátora ako osobnosti
 • originálnosť recitátora a jeho výkonu

 

 63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017 - organizačný poriadok

www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin


 

webygroup

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

podrobný kalendár


5003447

Úvodná stránka