Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

XXXI. ročník Štúrov Zvolen – celoslovenská súťaž v rétorike

VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V RÉTORIKE

 

I.  kategória

1. miesto: Ester ŠUBOVÁ, ZŠ s MŠ Liptovský Hrádok

2. miesto: Viliam KOZÁNEK, ZŠ Mládežnícka, Púchov

3. miesto: Helena SLIVENSKÁ, ZŠ J. A. Komenského, Revúca

 

Cena primátorky mesta Zvolen: Andrea KUBÁŇOVÁ, ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

 

II. kategória

1. miesto: Kristína BOROŠOVÁ, ZŠ Bernolákova ul., Vranov nad Topľou

2. miesto: Katarína VOJTILOVÁ, ZŠ s MŠ Nálepkovo

3. miesto: Samuel ONDERIŠIN, ZŠ J. Švermu, Humenné

 

Cena Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra: Nina ULIČNÁ, ZŠ M. R. Martákovej, Liptovský Mikuláš

 

III. kategória

1. miesto: Daniel BALÁŽ, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

2. miesto: Lukáš KAMENSKÝ, Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen

3. miesto: Žofia KRÁĽOVÁ, Gymnázium Liptovský Hrádok

 

Cena Podpolianskeho osvetového strediska: Lukáš LUKNÁR, Gymnázium J. Matúšku, Galanta

 

Kritériá hodnotenia súťažiacich

I. kategória

 

1. Hodnotí sa ústny súvislý jazykový prejav zo stránky obsahu a formy

a/ obsahová správnosť, zrozumiteľnosť, výstižnosť a pravdivosť

b/ myšlienková nadväznosť

c/ výrazová súvislosť, ucelenosť

d/ gramatická presnosť a správnosť výrazov

e/ výslovnosť, prízvuk, dôraz, intonácia, tempo

f/ celkové vystupovanie /neverbálna komunikácia/.

2. Druh reprodukcie

a/ podrobná: žiak/žiačka reprodukuje vzor, pričom dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu.

    Ide o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii.

b/ stručná: žiak/žiačka musí odlišovať hlavné od vedľajšieho, zostručňovanie je spojené

    so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu

c/ voľná: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami,

    využíva primeranú slovnú a vetnú synonymiu

d/ kombinovaná: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďuje citácie.

3. Dodržanie časového limitu.

4. Spôsob vlastného uvedenia textu.

5. Jednoznačné vypointovanie konca príbehu.

 

Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov

II. a III.  kategória

1. Obsah a kompozícia 

a/ originalita spracovania témy

b/ dodržanie myšlienkovej línie k pointe (logická nadväznosť textu)

c/ presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov

   (rečnícka  otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia  atď.).

2. Prednes

a) prozodické vlastnosti, intonácia (zmeny tempa a intenzity hlasu, melódia, pauza, dôraz)

b) spisovná výslovnosť, artikulácia, práca s dychom.

3. Celkový dojem

a) vzhľad a úprava zovňajšku

b) postoj, kontakt s publikom

c) mimika, gestikulácia.


 

webygroup

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

podrobný kalendár


5003441

Úvodná stránka