Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

XXXII. ročník Štúrov Zvolen – celoslovenská súťaž v rétorike

XXXII. ŠTÚROV ZVOLEN

celoslovenská súťaž v rétorike

ilustračný obrázok

Vyhlasovateľ:

 

Mesto Zvolen 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Organizátor:

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

 

Spoluorganizátori:

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen

Matica slovenská

 

Termín a miesto konania:

05.06. - 06.06. 2018,  Zvolen

 

VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V RÉTORIKE

 

I.  KATEGÓRIA

1. miesto: Sofia STASOVÁ, ZŠ s MŠ Komenského, Poprad

2. miesto: Nina BODNÁROVÁ, ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

3. miesto: Juraj DUREC, ZŠ Karloveská, Bratislava

 

Cena primátorky mesta Zvolen: David POLAN, ZŠ L. Novomeského, Košice

 

II. KATEGÓRIA

1. miesto: Barbora HAULÍKOVÁ, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen

2. miesto: Peter DREMMEL, ZŠ J. Bilčíkovej, Budkovce

3. miesto: Kristína BOROŠOVÁ, ZŠ Bernoláková, Vranov nad Topľou

 

Cena Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra Zvolen: Katarína PACÁKOVÁ, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves

 

III. KATEGÓRIA

1. miesto: Daniel BALÁŽ, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

2. miesto: Peter GUMAN, Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou

3. miesto: Igor ŽILÁK, Súkromné gymnázium. Lučenec

 

Cena riaditeľa POS Zvolen: Karolína PÍŠOVÁ Gymnázium A. Eisteina, Bratislava

Cena poroty: Michal ŽIAK, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím Mokrohájska, Bratislava

 

Kritériá hodnotenia súťažiacich  I. kategória

 

1. Hodnotí sa ústny súvislý jazykový prejav zo stránky obsahu a formy

a/ obsahová správnosť, zrozumiteľnosť, výstižnosť a pravdivosť

b/ myšlienková nadväznosť

c/ výrazová súvislosť, ucelenosť

d/ gramatická presnosť a správnosť výrazov

e/ výslovnosť, prízvuk, dôraz, intonácia, tempo

f/ celkové vystupovanie /neverbálna komunikácia/.

2. Druh reprodukcie

a/ podrobná: žiak/žiačka reprodukuje vzor, pričom dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu.

    Ide o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii.

b/ stručná: žiak/žiačka musí odlišovať hlavné od vedľajšieho, zostručňovanie je spojené

    so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu

c/ voľná: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami,

    využíva primeranú slovnú a vetnú synonymiu

d/ kombinovaná: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďuje citácie.

3. Dodržanie časového limitu.

4. Spôsob vlastného uvedenia textu.

5. Jednoznačné vypointovanie konca príbehu.

 

Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov  II. a III.  kategória

1. Obsah a kompozícia 

a/ originalita spracovania témy

b/ dodržanie myšlienkovej línie k pointe (logická nadväznosť textu)

c/ presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov

   (rečnícka  otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia  atď.).

2. Prednes

a) prozodické vlastnosti, intonácia (zmeny tempa a intenzity hlasu, melódia, pauza, dôraz)

b) spisovná výslovnosť, artikulácia, práca s dychom.

3. Celkový dojem

a) vzhľad a úprava zovňajšku

b) postoj, kontakt s publikom

c) mimika, gestikulácia.


 

webygroup

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

podrobný kalendár


5600025

Úvodná stránka